Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye

4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/a - Titkárság: 42/512-881; 30/1766-305 - Étkezés: 42/512-880; 30/1766-304

OM 033423 005 - E-mail: kertvarosi[@]nyiregyhaza.hu kertvarosi[@]kertvarosi-nyhaza.edu.hu

Személyi feltételek

Pedagógusaink

 • Balázs Dávid » tanító
 • Balla-Dancs Éva » tanító
 • Czirjákné Veszeli Krisztina » tanító, ember és társadalom műveltségi terület és testnevelés és sport műveltség terület
 • dr. Cserhalminé Demeter Edina » tanító-magyar spec.-etika és erkölcstan, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, mentális aritmetika tanár
 • dr. Fogarasi Szabolcsné » matematika-tanító, okleveles pedagógia tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus - köznevelési szakértő
 • Dósáné Balázs Mariann » matematika - inklúzív nevelés tanára, okleveles angoltanár
 • Drahosné Nádasi Ildikó » magyar nyelv és irodalom - angol nyelv és irodalom szakos tanár
 • Hajduné Theisz Katalin » tanító, közoktatási vezető - szakirányú szakképzettség
 • Hársfalviné Hudák Erika » magyar-ének szakos tanár
 • Jakobinyi Éva » testnevelés-orosz szakos tanár
 • Jenei Istvánné » matematika-kémia szakos tanár
 • Kocsis Erika » tanító, könyvtár műveltségi terület
 • Konzili Edit » matematika - fizika szakos tanár
 • Kotáné Szombaty Márta » tanító, magyar műveltségi terület
 • Lakatosné Horváth Judit » tanító
 • Laskainé Recsák Erzsébet » tanító-gyógypedagógus, mesterpedagógus - köznevelési szakértő, közoktatási vezető - szakirányú szakképzettség
 • Lipők Lászlóné » tanító, magyar műveltségi terület
 • Molnárné Jónás Ágnes » tanító, magyar műveltségi terület, jelenleg GYES-en
 • Muraci-Fenyőfalvi Mónika » történelem-földrajz szakos tanár
 • Nagy Mariann » tanító - etika szakos tanár
 • Palkó Rita » biológia-rajz szakos tanár
 • Pásztorné Nagy Gizella » magyar-orosz-német szakos tanár
 • Péter Zoltán Krisztián » matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, okleveles matematikatanár, okleveles fizikatanár
 • Póka Imre » testnevelés-orosz szakos tanár, közoktatási vezető - szakirányú szakképzettség
 • Rutkainé Hajnal Erika » tanító
 • Sasváriné Juhász Enikő » történelem szakos tanár és művelődésszervező, jelenleg GYES-en
 • Sándor Csilla » tanító, röplabda szakedző
 • Sári Nikolett » tanító
 • Sivadó Miklós » tanító
 • Suhajda András Péterné » tanitó - ének-zene spec. koll.
 • Szabó Katalin » magyar nyelv és irodalom szakos tanár - drámapedagógus
 • Szaszala Eszter » tanító, testnevelés műveltség terület
 • Szatmár Zoltán » tanító-könyvtáros
 • Székelyföldiné Baksa Katalin » biológia-mezőgazdasági ismeretek szakos tanár, okleveles földrajztanár, mesterpedagógus - köznevelési szakértő, közoktatási vezető - szakirányú szakképzettség
 • Szóláth Erika » tanító, ének-zene spec.koll.
 • Szuhár Renáta » tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
 • Tornai Renáta » angol szakos tanár
 • Vasenszki József » biológia-technika szakos tanár
 • Vácz-Gyüre Rita » matematika-informatika szakos tanár
 • Virág Csaba » tanító, ember és társadalom műveltségi terület

Nevelő - oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak

 • Pisák Jánosné » iskolatitkár
 • Fintorné Balogh Edina » gyógypedagógiai asszisztens, közgazdász
 • Mushó Dóra » pedagógiai asszisztens - művelődésszervező/pr szakirány, gyermekpszichológiai konzulens
 • Szalay Szabolcs » rendszergazda

Az iskola vezetősége

 • Gyula Szabolcs
 • » informatika-technika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető «
 • tagintézmény-vezető
 • Horváthné Reményi Lívia
 • » tanító, közoktatási vezető - szakirányú szakképzettség, okleveles pedagógia tanár, mesterpedagógus - szaktanácsadó «
 • tagintézményvezető-helyettes

Iskolánkban 39 fő pedagógus dolgozik. 23 tanító foglalkozik az alsó tagozatos tanulókkal, a felső tagozatosokat 16 tanár tanítja. Az iskolai könyvtárban 1 fő, a fiókkönyvtárban szintén 1 fő látja el a mindennapi munkát.

A tagintézmény-vezető közvetlen segítője 1 fő tagintézmény-vezető helyettes és 1 fő iskolatitkár, akik közvetlen kapcsolatban állnak a gyerekekkel és a szülőkkel is. A gazdasági munkát 1 dolgozó látja el. Az iskola folyamatos karbantartását 2 fő látja el. 3 takarító tartja folyamatosan tisztán az iskola épületét.

Iskolánk tanulólétszáma általában 452 fő. Tanulócsoportjaink száma: 19, évfolyamonként általában két párhuzamos osztály. Átlagos osztálylétszám: 24 fő

A tanulók beilleszkedése az iskolai szokásrendbe általában nem okoz gondot. Az iskola tanulmányi eredménye átlagosan: 4,2. A kitűnő tanulók száma: 100-110 között ingadozik. A magatartás és szorgalom átlag: 4,4-4,6 között változik.

Az intézmény szakos ellátottsága 100 %-os. A pedagógusok továbbképzése folyamatos, nevelőtestületünk tagjai nyitottak az újra. Büszkék vagyunk arra, hogy tantestületünkből 23 fő sajátította el az új tanulásszervezési módokat, s ez alapján végzik mindennapi oktató-nevelő munkájukat. Iskolánk pedagógusai élen járnak az innovációs tevékenységben, s a kor követelményeinek megfelelően a számítógép használata az iskolai munka szerves részévé vált.

5-6. évfolyam: kötelező óraszám: 28 óra.

7-8. évfolyam: Kötelező óraszám: 31 óra.

Tehetséggondozó szakkörök: angol, rajz, informatika, fiú torna, biológia, fizika, néptánc, szolfézs-furulya.

Informatikaoktatás: 3-8. évfolyamon tantárgyi órakeretben.

Képzési specialitások

 • Informatikaoktatás (tanórában 3-8. évfolyamon)
 • Idegen nyelv oktatás (1-3. évfolyamon választható tanóra keretben)
 • Úszásoktatás (4. és 6. évfolyamon)
 • Gyógytestnevelés
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Néptáncoktatás

Oktató - nevelő munka

Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola. Általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatás: 19 tanulócsoport, 11 alsó tagozatos csoport, 8 felső tagozatos csoport. 1-2. évfolyam iskolaotthonos forma. 3-4. évfolyam tantárgycsoportos, napközis forma. 5-6. évfolyam szakrendszerű oktatás, napközis forma. 7-8. évfolyam szakrendszerű oktatás, napközis forma.

1-2. évfolyam: kötelező tanórai foglalkozások: 27 óra. Napközis foglalkozások: 20 óra. Választható tantárgyak; német, angol nyelv: heti 1 óra. Néptánc.

3. évfolyam: kötelező órák száma: 28 óra. Választható tantárgyak; német, angol nyelv: heti 2 óra, néptánc.

4. évfolyam: kötelező órák száma: 27 óra. Választható tantárgyak; néptánc.

© 2016 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye, Nyíregyháza * A weboldalt tervezte és készítette: Péter Zoltán Krisztián