Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye

4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/a - Titkárság: 42/512-881; 30/1766-305 - Étkezés: 42/512-880; 30/1766-304

OM 033423 005 - E-mail: kertvarosi[@]nyiregyhaza.hu kertvarosi[@]kertvarosi-nyhaza.edu.hu

Az iskola bemutatása

Helyzetelemzés

A nyugati városrészen az egyetlen alapfokú oktatási intézmény a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye. A tanulók a Kertvárosból és a környező bokrokból, tanyákból kerülnek ki. Felvételi nincs, nem válogatunk. Tanulólétszámunk jelenleg 371 fő, a tanulócsoportok száma: 16.

Iskolánk tanulóinak többsége rendezett családi körülmények között él, a gyermekek személyiségének fejlődéséhez a szülők igényes környezetet alakítanak ki. Az iskolai munkánk során számíthatunk a szülői ház támogatására, és mi élünk ezzel az előnyös helyzettel. Sikeres együttműködésünket számos eredmény jelzi pl.: sport, kulturális tevékenység, művelődés stb.

A tanulók által elért eredmények azt mutatják, hogy az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka eredményes. Iskolai szinten a magatartás, szorgalom, tanulmányi átlag jó. A tanulók 20 %-a éri el a kitűnő tanulmányi eredményt. A bukások száma elenyésző. A végzős tanulók általában az első helyen megjelölt középiskolába nyernek felvételt. Gimnáziumban és szakközépiskolában 80 % fölött, szakiskolában 20 % alatt tanulnak tovább diákjaink. Tanulmányi-, sport- és kultúrális versenyeken rendszeresen vesznek részt tanítványaink. Az összesített városi és megyei eredmények azt tükrözik, hogy megállják helyüket, gyakran az elsők között szerepelnek. Évek óta eredményesen bekapcsolódunk az országos versenyekbe is, többször dobogós helyezéseket érünk el.

Történeti áttekintés

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye az 1967/68-as tanévtől kezdte meg működését a Bolyai János téren. Akkor még a 7. Sz. Általános Iskola nevet viselte. A tanulói létszám az alakuláskor 200 fő. A lakótelep bővülésével párhuzamosan 1982-ben bővítették az iskola épületét a Könyök u. 1/a szám alatt. Akkor 1140 gyermek várt arra, hogy lakóhelyéhez közel modern, tágas iskolába járjon. Tovább folyt a tanítás a Bolyai téren is.

1993-ban vettük fel a Kertvárosi Általános Iskola nevet. Az 1997/98. tanévtől már minden gyerek a Könyök utcai épületben tanul. Intézményünk az elsők között vezette be a kompetencia alapú oktatást a matematika-logika, szövegértés-szövegalkotás és az életpálya-építés kompetenciaterületen. (Iskolánk a HEFOP 3.1.3 „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” nyertes pályázója 2006-ban.) A 2007/2008. tanévtől kettős funkciójú könyvtár működik intézményünkben, mely a Kertváros lakóinak közművelődési igényeit is kielégíti. 2011. augusztus 1-től a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményeként működünk. 2013. január 1-től fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), az intézmény működtetését az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (ALIM) végzi. 2017. január 01-től az intézmény fenntartója és működtetője a Nyíregyházi Tankerületi Központ.

Iskolai hagyományok

Nemzeti ünnepek:

 • október 23. Az 1956-os forradalom emléknapja (8. osztályosok műsora)
 • március 15. Emlékezés az 1948-49-es szabadságharcra (6. osztályosok műsora)

Iskolai szintű rendezvények:

 • Tanévnyitó ünnepség » az elsős tanulók köszöntése
 • Aradi vértanuk » megemlékezés
 • Egészséghét
 • Télapó köszöntése » sportvetélkedő óvodásokkal
 • Karácsonyi forgatag » óvodások részvételével
 • Farsang » jelmezes felvonulás
 • Magyar Kultúra Napja
 • Költészet Napja
 • Tanulmányi- és osztálykirándulások » 1 napos, 2 napos
 • Színházlátogatás
 • Gyermeknap
 • Tanévzáró ünnepség » a ballagó 8. osztályos tanulók búcsúztatása

Sportversenyek:

 • Kerékpáros közlekedési ügyességi verseny
 • Mikulás-napi tornaverseny
 • Karácsonyi futball kupa
 • Kertvárosi Napok: labdarúgótorna

Tantestületi hagyományok:

 • Szakmai nap az intézményben
 • Karácsonyi vacsora
 • Alapítványi bál kétévenként
 • Tanévbúcsúztató tantestületi kirándulás
 • Nyugdíjba vonulók búcsúztatása

Vakációs programok:

 • Téli sítábor (1990-től)
 • Nyári táborozás (1991-től)

Tárgyi feltételek bemutatása

Az iskola épülete 1982-ben épült, mára fákkal, bokrokkal kialakított ligetes környezet veszi körül. Az önkormányzat többéves lebontásban, felújítási előirányzatként biztosította számunkra a nyílászáró-cserét és az intézmény vizesblokkjának teljes felújítását. Az intézmény saját bevételből és szponzori segítségből belső udvart alakított ki. 2003-ban átadásra került a 44 x 22 m-es tornacsarnok, s mellette kialakítottuk a füves sportudvart. A játszóudvar Európai Uniós követelményeknek megfelelő játékokkal és eszközökkel van felszerelve.

16 tanulócsoport elhelyezése 16 osztályteremben történik, továbbá kémia-fizika, számítástechnika és nyelvi szaktanteremben folyik az oktató munka. A fejlesztő foglalkozásokat egy külön erre a célra kialakított fejlesztő teremben végezzük. A sportcsarnok mellett a tanulók sportolási igényeinek kielégítésére egy 168 m2-es tornaterem is rendelkezésre áll. Emellett orvosi szoba, ebédlő, igazgatói-nevelői szoba, gazdasági iroda található az iskolaépületben.

2007 decemberében a Kertvárosi Fiókkönyvtár áthelyezésre került, így intézményünkben kétfunkciójú könyvtár működik. A tantermek bútorzatának korszerűsítésére iskolánk nagy hangsúlyt fektet. Alsó tagozaton minden tanteremben kicseréltük, felső tagozaton pedig folyamatosan tervezzük a tanulói padok és székek cseréjét. Az ebédlő felújítása, bútorcseréje 2007-ben megtörtént. Intézményünk 2006. évtől részt vett a HEFOP 3.1.3 Európai Uniós pályázatán, melynek keretén belül 7 tanterem teljes technikai felszereltsége megvalósult (számítógép, projektor, interaktív tábla). Minden tanteremben kerámia táblát helyeztünk el. Folyamatos az oktatáshoz szükséges szemléltetőeszközök bővítése: térképek, oktatótáblák, hang- és videokazetták, CD-, DVD-lejátszók, CD-, DVD-lemezek, magnetofonok, sporteszközök.

Összességében elmondhatjuk, hogy iskolánk eszközellátottsága jó. Informatikai fejlesztés keretében megoldottuk az ingyenes internethez » Sulinethez « való csatlakozást, a pedagógusok számára a nevelői szobában, a tanulók számára a könyvtárban biztosítunk számítógép és internet használatot.

2016-ban iskolán 67 db számítógéppel gazdagodott. Modern informatikai és idegennyelvi terem áll a tanulók rendelkezésére.

 • Bíborka Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • » néptánc «

Művészetoktatás

 • Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
 • » kihelyezett szolfézs-, furulya- és zongoraoktatás «

© 2016 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye, Nyíregyháza * A weboldalt tervezte és készítette: Péter Zoltán Krisztián